Algemene voorwaarden

Welkom op www.myhomeparty.net! Deze website wordt beheerd door The Grapevine BVBA als My Home Party ("My Home Party", "wij", "onze" of "ons"), een Belgische onderneming met haar kantoor gevestigd in Pieter Jozef Nauwelaersstraat 20, 2600 Berchem (Antwerpen), België (hoofdkantoor: Rijnzathe 4, 3454 PV De Meern (Utrecht), Nederland). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van deze website.

Jouw akkoord is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid.
Gelieve deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid  zorgvuldig te lezen voordat je doorbladert of gebruik maakt van deze website. Bij het browsen of gebruik van deze website  ga je akkoord met gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als je NIET akkoord gaat met aan deze Voorwaarden gebonden te zijn, mag je deze website NIET gebruiken.
(bijgewerkt op 18/11/2014 ).

Samenvatting

 • De inhoud van deze site (User Generated Content, visuals, copy, gegevens die jij op de website opgeeft enz.)  is de eigendom van My Home Party, deel uitmakend van The Grapevine BVBA, en onze klanten. Klanten kunnen niet direct communiceren met leden, tenzij ze hier zelf toestemming voor zouden geven.
 • Om te registreren als My Home Party lid (= zowel gast als party planner) moet je minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Door je in te schrijven bij My Home Party ga je akkoord om de My Home Party Gedragscode te respecteren en de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Schend je één van deze voorwaarden, dan heeft My Home Party het recht je account te verwijderen.
 • Je gaat akkoord om informatie van My Home Party te ontvangen per email over nieuwe parties, surveys of polls (vragenlijstjes), interessant My Home Parrty nieuws of activiteiten.
 • Bij deelname aan een My Home Party geef je ons de toestemming om de resultaten van je activiteiten te delen met onze klanten en business partners, die geïnteresseerd zijn in de meningen van Insiders en hun omgeving. Dit gebeurt uitsluitend op anonieme basis. Het is dus niet mogelijk voor onze klanten of business partners om gegevens naar jou als persoon te herleiden.
 • We zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Als My Home Party lid ben je zelf verantwoordelijk voor het confidentieel houden van je account informatie en paswoord.

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

We blijven mogelijk deze Algemene Voorwaarden aanpassen of bijwerken ten gevolge van de voortdurende ontwikkeling van de website. Wij behouden ons het recht voor om dit te doen, op elk moment en zonder voorafgaande berichtgeving, door de herziene versie op deze website te plaatsen. Deze wijzigingen zullen in werking treden met ingang van de datum waarop we de herziene versie op deze website plaatsen. Jouw gebruik van deze website na een dergelijke wijziging staat gelijk aan jouw instemming met de nieuwe, op deze website geplaatste Algemene Voorwaarden. Om deze reden is het belangrijk om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te herlezen.

Aansprakelijkheid

Je gaat ermee akkoord My Home Party en haar directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te verdedigen, volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven (inclusief vergoedingen en advocaatkosten) die te mate voortkomen uit of verband houden met jouw gebruik van deze website (User Generated Content, profielgegevens, gegevensverzameling enz.) of haar inhoud in strijd met deze Algemene Voorwaarden of jouw schending van deze Algemene Voorwaarden of enige garantie of verklaring hierin uiteengezet.

Voor alle info, zie het Privacybeleid.

Registratie

Om de website te kunnen gebruiken en deel te nemen aan Home Parties, moet een gebruiker eerst een account creëren door een registratie formulier in te vullen met persoonlijke informatie (naam, email, adres,) en niet-persoonlijke informatie (interesses, activiteiten, enzovoort). Er mag slechts 1 account per persoon, gezin en adres aangemaakt en gebruikt worden. Daarbij moet je minimaal 14 jaar oud zijn (mits toestemming van ouders of voogd). Voor alcoholische campagnes is dit 18 jaar in België en Luxemburg; voor Nederland is dit 21 jaar. Je gaat hierbij akkoord  met het verschaffen van gerechtigde en juiste identificatiedocumenten en gerelateerde informatie die My Home Party opvraagt om jouw leeftijd en/of identiteit te verifiëren aan My Home Party en/of haar externe dienstverleners;

Na opening van de account, ontvangt elke gebruiker een email op het opgegeven emailadres met een link om zijn account te activeren. Elk lid heeft een unieke login (email adres) en bijhorend paswoord. Het lid is zelf verantwoordelijk voor een confidentiële behandeling van zijn account informatie en paswoord. In geval van onbevoegd gebruik van de gebruikersnaam en paswoord door derden, zal het lid My Home Party hierover onmiddellijk op de hoogte brengen.

Tijdens het registratieproces krijg je de gelegenheid om jouw registratie te verkorten door het automatisch verstrekken van persoonlijke gegevens die je al heeft opgegeven tijdens jouw registratie voor Facebook of andere websites, bijvoorbeeld bij het gebruik van Facebook Connect

Schermnaam en Wachtwoord

Je moet een schermnaam en wachtwoord kiezen wanneer je je registreert. Je zult moeten inloggen met jouw schermnaam en wachtwoord om bepaalde functies van de website te gebruiken. Zo kunt je geen User Generated Content plaatsen zonder eerst in te loggen. Je mag geen gebruik maken van de schermnaam of het wachtwoord van een andere persoon om toegang tot deze website te verkrijgen.

Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en mag geen enkele andere persoon toestaan gebruik ervan te maken om toegang te krijgen tot deze website. Je bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten van iedereen die toegang tot deze website verkrijgt met behulp van een aan je toegewezen wachtwoord, zelfs als de persoon in kwestie niet door jou gemachtigd is. Je brengt My Home Party op de hoogte als jouw schermnaam of wachtwoord zonder toestemming worden gebruikt. Email ons op info@myhomeparty.net. Als je bovendien reden hebt te geloven dat jouw wachtwoord in gevaar is gebracht, dien je deze snel te wijzigen na het inloggen op uw “Mijn Profiel”.

User Generated Content

Meer info over de privacy van User Generated Content lees je in het Privacybeleid. My Home Party is niet verplicht maar mag wel allen tijde User Generated Content controleren. We staan niet in voor  de juistheid, integriteit of kwaliteit van User Generated Content en kunnen niet garanderen dat schadelijke, onjuiste, misleidende, beledigende, bedreigende, lasterlijke, onwettige enz. User Generated Content niet zal verschijnen op deze website. Wat betreft de gebruiksvoorwaarden, je mag geen User Generated Content op of via deze website plaatsen die:

 • wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht, privacy of publiciteit rechten, handelsgeheim rechten, geheimhouding, rechten contract, of andere rechten, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het betreffende recht;
 • schadelijk is; hatelijk; bedreigend; mishandelend; intimiderend; lasterlijk; seksueel expliciet, vulgair, onzedelijk, obsceen of pornografisch; offensief; ongepast; of opruiend; naar weten (of behoren te weten) onjuist, bedrieglijk of misleidend is;
 • software virussen, Trojan Horses of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur trachten te onderbreken, vernietigen of beperken;
 • eender welke privé of gevoelige informatie van een derde partij bevat, in het bijzonder informatie die kan worden gebruikt voor identiteitsdiefstal doeleinden, inclusief adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, sofinummers, geboortedata en creditcardnummers;
 • geen zichtbare handelsmerken bevat, behalve die van My Home Party of een Party Sponsor of die zijn opgenomen op de materialen die door My Home Party of de Party Sponsor worden verschaft;
 • een afbeelding, de naam of gelijkenis bevat van een andere persoon dan de geregistreerde gebruiker, tenzij de geregistreerde gebruiker eerst toestemming van het individu verkreeg;
 • een afbeelding, de naam of gelijkenis bevat van een kind onder de leeftijd van 14, tenzij je de ouder of voogd van het kind bent of de toestemming van de ouders of wettelijke voogd van het kind hebben verkregen;
 • de uitzending betreft van "junk mail", "kettingbrieven," "piramidespelen," "Ponzi schema's" of soortgelijk materiaal, ongevraagde massaberichten, “phishing” of "spamming", of anderszins in strijd met de federale CAN-SPAM wet of spamwetten in eender welke staat;
 • beperkte of alleen met een wachtwoord toegankelijke pagina's bevat of verborgen pagina's of afbeeldingen (wanneer niet linkend naar of vanuit een andere toegankelijke pagina);
 • pornografisch of seksueel expliciet materiaal toont van welke aard dan ook;
 • hoogstwaarschijnlijk de acceptable use policies van onze Internet Service Providers (ISP's) of andere leveranciers zouden schenden (geheel of gedeeltelijk);
 • links naar materialen of andere inhoud bevat, direct of indirect, waarvoor de geregistreerde gebruiker verantwoordelijk voor het verspreiden van deze materialen het recht niet heeft om te linken of die op bepaalde wijze concurreert met deze website of My Home Party;
 • door anderen geschreven is. Je mag het niet gebruiken, kopiëren, reproduceren, distribueren, publiceren, vertonen of uitvoeren, afgeleide werken creëren, verzenden, verkopen of op enigerlei wijze exploiteren op een manier die toepasselijke wetten of de auteursrechten schendt.
 • anderen aanmoedigt deze Algemene Voorwaarden te schenden; of
 • enige toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving schendt.
 • Neem onmiddellijk contact op met My Home Party via info@myhomeparty.net bij het vinden van User Generated Content dat volgens jou in strijd met deze Algemene Voorwaarden is.

Uitgebreide Gebruiksregels

In het algemeen zijn My Home Party en haar licentiegevers (onze Actieve leden zijn de licentiegevers van de User Generated Content) eigenaars en behouders van alle rechten, aanspraken en belangen in deze Website, inclusief alle software en code die deze website doen bestaan en opereren, en alle teksten, foto's, afbeeldingen, illustraties, design, geluid, video en audio-video-clips, bestanden en andere content geplaatst, verzonden via of anderszins beschikbaar gesteld op of via deze Website (de "Inhoud"). Ook handelsnamen, handelsmerken en servicemerken zichtbaar op deze website zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van My Home Party of haar licentiegevers, Sponsors, of andere derden (gezamenlijk de "Handelsmerken") en worden beschermd door Belgische en internationale merkenrecht en verdragen.

De volgende bijkomende regels zijn van toepassing op jouw gebruik van deze website; je mag niet:

 • proberen om toegang te verkrijgen tot onderdelen of functies van deze Website of enige Inhoud waarvoor je niet de juiste autorisatie heeft;
 • zich voordoen als een andere persoon of entiteit, of valselijk anderszins verkeerd jezelf, je leeftijd, of jouw connectie met een persoon of entiteit voorstellen;
 • deze website gebruiken op een wijze die wetten of voorschriften overtreedt;
 • deze website gebruiken om geld, goederen of diensten voor persoonlijk gewin te werven;
 • deze website  gebruiken om geld, goederen of diensten te werven voor liefdadigheidsdoeleinden, tenzij in verband met jouw deelname aan een Home Party evenement dat een liefdadig doel heeft;
 • deze website gebruiken om politieke standpunten of kandidaten te bevorderen;
 • deze Website  gebruiken om kettingbrieven of massa e-mail te verzenden;
 • deze website gebruiken voor te bevorderen of te promoten van eender welke criminele of illegale activiteiten of om educatieve informatie over onwettige activiteiten te bieden;
 • deze website gebruiken op een wijze die interfereert met, uitschakelt, verstoort, schaadt, of een onnodige belasting creëert van de netwerken of diensten die deze website ondersteunen;
 • deze website gebruiken met het oog op het verzamelen van e-mailadressen of andere contactinformatie van andere gebruikers via elektronische of andere middelen ten behoeve van het verzenden van ongevraagde e-mails of andere ongevraagde communicatie;
 • deze website gebruiken op een wijze die, naar ons eigen goeddunken, enige andere gebruiker(s) beperkt of verbiedt in het gebruiken of genieten van deze website of een My Home Party evenement.

Bijkomende informatie vind je in het Gebruikers- en Privacybeleid.

Verwijzingen naar Sites van Derden

Deze website bevat links naar andere websites beheerd door derden. Gezien we geen controle uitoefenen over websites van derden, ga je ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en deze niet ondersteunen noch verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de inhoud, reclame, diensten, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites. Je erkent en aanvaardt tevens dat My Home Party niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, reclame, diensten, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op jouw gebruik van websites van derden; jouw gebruik van dergelijke websites is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van de eigenaar van dergelijke websites.

Auteursrecht

De inhoud van My Home Party projecten, materialen, diensten en website - inclusief alle andere websites volledig of gedeeltelijk onder de controle van The Grapevine BVBA - zoals teksten, beelden, logo's, iconen, software en andere User Generated Content mag niet gekopieerd, gereproduceerd, hergepubliceerd, gedownload, per post verstuurd, overgedragen of verdeeld worden. Uitzonderingen hierop kunnen voorkomen tijdens het verloop van My Home Parties, en dit wordt dan ook uitdrukkelijk vermeld.

Het auteursrecht wordt niet overtreden bij het 1-malig downloaden, kopiëren of mailen van materiaal uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Ten allen tijde mag User Generated Content niet veranderd of aangepast worden.

Alle merken, merknamen en logo's zijn eigendom van The Grapevine BVBA of hun klanten en vallen eveneens volledig onder bovenvermelde regels met betrekking tot het auteursrecht.

Profiel  Status

Je Home Party profielstatus heeft geen geldwaarde, kan niet in geld worden omgezet en is niet overdraagbaar. Het percentage dat toegekend wordt, hangt af in hoe verre een profiel is ingevuld en hoe actief een lid is op de website. Dit aantal kan variëren en wordt individueel door The Grapevine BVBA bepaald. The Grapevine BVBA heeft te allen tijde het recht om het puntenprogramma te wijzigen, uit te breiden of te reduceren zonder of met voorafgaande communicatie naar de leden.

Afsluiting van de account

Zowel leden als My Home Party hebben op elk ogenblik de mogelijkheid om de dienst te beëindigen, eenvoudig via ‘Mijn profiel' op de site. The Grapevine BVBA draagt geen aansprakelijkheid tegenover een lid of 3e partijen door afsluiting van de account. Wanneer je de Gedragscode, het Privacybeleid en Algemene Voorwaarden schendt, heeft My Home Party het recht je account te verwijderen.

Geldingsbereik van deze gebruikersvoorwaarden

Indien bovenstaande voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet meer met de geldende wettelijke regels overeenstemmen, nu of in de toekomst, blijft de werking van de overige voorwaarden onaangeroerd.

Bij het aanmaken van een My Home Party-account verklaren de gebruikers de voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid gelezen te hebben en te aanvaarden.

Gebruikers hebben het recht om ten allen tijde niet meer akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden, door eenvoudige afsluiting van hun account. Hun persoonlijke data worden dan verwijderd.

The Grapevine BVBA behoudt zich het recht om deze gebruikers- en privacy voorwaarden, indien noodzakelijk, te wijzigen.

Verdere info

In het Privacybeleid vind je meer informatie de privacy en aansprakelijkheid van gegevensverzameling:

 • Websites van derden
 • Direct Marketing
 • User Generated Content
 • Cookies
 • 'Click through’  overeenkomsten
 • Log files
 • Webbrowserinformatie
 • IP-adresinformatie

Ken jij een geweldige party planner?

Maak My Home Party mee bekend!
Nodig je vrienden uit !
Maak My Home Party mee bekend!