Privacybeleid

Inleiding 

The Grapevine BVBA, vertegenwoordigd door haar lokale dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen (‘Onze Onderneming’), presenteert deze Website ‘My Home Party/De My Home Party’ (de “Website”). Door verbinding te maken met deze website, ga je akkoord met deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden. Gebruik deze website pas en neem pas deel nadat je deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden hebt doorgelezen en begrepen en ermee akkoord bent  gegaan.  
  
Jouw privacy en deelname zijn belangrijk voor ons en onze klanten. Gelieve de samengevatte voornaamste punten hieronder en de volledige versie van onze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden (onderaan) zorgvuldig door te nemen alvorens je aan te melden als lid. Wij hopen dat je hier antwoord vindt op al je vragen. Stuur ons echter gerust een e-mail als we je verder van dienst kunnen zijn.  

Voornaamste punten: 

 • De minimumleeftijd om je aan te melden als lid (My Home Party member) is 18 jaar. Dit moet worden bevestigd wanneer je jezelf registreert. 
 • Door jezelf als lid te registeren, ga je ermee akkoord informatie te ontvangen over nieuwe campagnes, evenals enquêtes of opiniepeilingen (vragenlijsten), interessant nieuws over My Home Party, info over activiteiten van My Home Party en feedback van ons op je rapporten. Maak je geen zorgen, we zullen je niet onder mail bedelven! 
 • We zullen jouw persoonlijke gegevens niet verkopen en ze niet met een andere partij delen zonder jouw voorafgaande toestemming. Onze Onderneming is de enige eigenaar van die informatie. Klanten zullen niet rechtstreeks met My Home Party-leden kunnen communiceren tenzij de leden daar toestemming voor hebben gegeven. 
 • Je gaat akkoord met onze gedragscode, die bedoeld is om jou in staat te stellen eerlijk je mening te geven, met respect te werk te gaan, duidelijk te zijn en plezier te maken terwijl je deelneemt aan promotieactiviteiten met en voor merken, zowel in mondelinge gesprekken als online.  
 • Wanneer je als My Home Party member deelneemt aan onze campagnes, ga je ermee akkoord in alle onlinecommunicatie en alle beoordelingen van de producten of diensten die je van ons ontvangt, te vermelden dat je deelneemt aan een promotiecampagne.  
 • De inhoud van deze site en de via deze site geplaatste inhoud is/wordt eigendom van Onze Onderneming en onze klanten.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Als My Home Party member is het jouw verantwoordelijkheid om je accountinformatie en je wachtwoord geheim te houden. Als tussenpartij tussen onze consumenten en onze klanten zijn wij niet aansprakelijk voor de geteste producten zelf op het vlak van de ervaring, defecten, garanties of ander directe of indirecte schade, aangezien dit rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de fabrikant valt.   
 • Wanneer je lid wordt, ga je akkoord met het volledige Gebruiks- en Privacybeleid hieronder. In het geval van ongepast gebruik kan je account worden verwijderd of geweigerd. 

My Home Party Gebruiks- en Privacyvoorwaarden (volledige versie) 

Onze diensten 

Wij (The Grapevine BVBA, vertegenwoordigd door zijn lokale dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen, hierna ‘Onze Onderneming’ genoemd) bieden diensten aan onder de naam “The My Home Party/De My Home Party” op de gelijknamige website. De My Home Party-webpagina biedt geregistreerde leden de gelegenheid deel te nemen aan My Home Party-campagnes en -acties en mogelijk gebruik te maken van bepaalde diensten (zoals opiniepeilingen, kortingen, downloads ...). 

Registratie 

Om de website te kunnen gebruiken deel te kunnen nemen aan My Home Party-campagnes, moet een gebruiker eerst een account aanmaken door een registratieformulier in te vullen met persoonlijke informatie (naam, e-mailadres, adres, geboortedatum) en niet-persoonlijke informatie (bijv. interesses, activiteiten). Per persoon kan niet meer dan één account worden aangemaakt en gebruikt. Nadat de account is aangemaakt, ontvangt de gebruiker een e-mail op het geregistreerde e-mailadres met een link om de account te activeren. Elk lid heeft een unieke inlognaam (het e-mailadres) en een eigen wachtwoord. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om zijn/haar accountinformatie en wachtwoord geheim te houden. In het geval van ongepast gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord door een derde partij moet het lid dit onmiddellijk aan The My Home Party melden. 

Gebruiksvoorwaarden 

Om zich te kunnen registreren moet een gebruiker minstens 18 jaar oud zijn en een geldig e-mailadres en postadres hebben. De toestemming van de ouder of voogd moet tijdens de registratie worden bevestigd. Voor campagnes met alcoholische dranken is de minimumleeftijd 21 jaar. Gelieve ook de strenge regels in de Gedragscode voor leden door te nemen. Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden (geen bedrijven of officiële instanties). Elke gebruiker moet accurate informatie over zichzelf verstrekken om lid te kunnen worden en deel te kunnen nemen aan My Home Party-campagnes. De verstrekking van onjuiste of misleidende informatie zal een impact hebben op het serviceniveau dat Onze Onderneming aan de klanten kan bieden. Daarom behoudt Onze Onderneming zich het recht voor op eender welk moment wijzigingen aan te brengen op de website. Onze Onderneming behoudt zich het recht voor de account van een lid dat deze regels overtreedt te verwijderen. Onze Onderneming behoudt zich het recht voor campagnes op eender welk moment en met of zonder informatie aan de leden te wijzigen, op te schorten of af te breken. In het geval dat dit recht wordt uitgeoefend, kan Onze Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade en kan ze door geen enkel lid of derde partij verantwoordelijk worden gehouden.  
Leden mogen producten die ze in het kader van campagnes ontvangen niet verkopen, want ze blijven eigendom van Onze Onderneming, met uitzondering van verbruiksgoederen. Toestellen en producten die naar je worden toegestuurd, zijn bedoeld voor testdoeleinden. Er kan op eender welk moment om terugzending worden gevraagd. We houden dit actief en nauwlettend in de gaten. Je gaat ermee akkoord dat als blijkt dat je campagneproducten verkoopt, je een boete van minstens €500 moet betalen. Daarnaast behoudt Onze Onderneming zich het recht voor verdere gerechtelijke actie te ondernemen en de account te verwijderen indien deze regel wordt overtreden. 

Community gedragscode 

Deelname als lid van de Community is onderworpen aan de volgende Gedragscode, zowel voor offlinegesprekken als onlineposts in het kader van deelname aan promotie- en influencercampagnes:

 • Wees eerlijk: Mond-tot-mondreclame werkt alleen als ze eerlijk is. Je bent vrij om je eigen mening te geven over een product, of dat nu positief of negatief is.
 • Geef ons feedback: Jij bent onze ogen en oren! Blijf in contact en stuur ons feedback over je ervaringen en de meningen van anderen.
 • Wees open: Transparantie is heel belangrijk. Door open te zijn en duidelijk aan te geven dat je een My Home Party member bent, bouw je vertrouwen op en vestig je een reputatie als eerlijke bron.
 • Regels en Bekendmakingen voor Onlinecommunicatie: Leden volgen alle FTC-richtlijnen inzake openbaarmaking en promotie / getuigenis wanneer ze persoonlijke posts of posts voor Onze Onderneming plaatsen. Onze Onderneming eist van alle deelnemers dat ze bekendmaken dat ze hun feedback en opinie verstrekken als onderdeel van een promotiecampagne. Wij bieden campagnetraining en monitoring om ervoor te zorgen dat de leden deze richtlijnen volledig begrijpen. Daarnaast moet, om FTC-compliant te blijven, de vereiste openbaarmaking intact blijven wanneer inhoud na afsluiting van de campagne op eender welke wijze wordt gewijzigd.
 • Wees actief: Dit betekent regelmatig feedback geven, de richtlijnen volgen en actief deelnemen aan campagneactiviteiten. We steken veel energie in de creatie van de beste campagnes voor jou. Jouw actieve deelname is daarom heel belangrijk. Dit zal ook je kans op nieuwe deelname vergroten, terwijl geen of weinig activiteit kan leiden tot tijdelijke of definitieve verwijdering uit onze community.
 • Wees verantwoordelijk: Als influencer binnen je vriendengroep moet je onthouden dat voor bepaalde campagnes leeftijdsbeperkingen gelden (bijv. campagnes met alcohol, voor volwassenen bestemde inhoud, farmaceutische producten enz.). Wees je daarvan bewust wanneer je proefmonsters deelt, coupons uitdeelt, foto's neemt enz.
 • Wees respectvol: we zijn een open community en je bent vrij om je eigen mening te geven. Maar vergeet niet dat iedereen je mening kan lezen. We vragen je daarom beleefd te blijven en geen vernederende of ongepaste opmerkingen te maken. Leden tonen respect voor anderen, ongeacht hun ras, religie, seksuele geaardheid enz. Commentaar dat deze regel overtreedt, wordt van onze kanalen verwijderd en de bijbehorende account kan worden geschrapt. 
 • Wees creatief: Alle door jou geproduceerde inhoud is 100% origineel en wordt geacht aan een hoge standaard te voldoen. We tolereren geen plagiaat of diefstal van foto's, video's of andere content. Voor onze leden geldt: ere wie ere toekomt.
 • Maak er iets leuks van: Deelnemen aan een campagne is een spannend avontuur om met je vrienden en familie te delen!

Aanvullende Community Gedragscode voor campagnes met alcoholische producten 

 • Deelnemers moeten minstens 21 oud zijn. 
 • Alcoholische producten zijn uitsluitend bedoeld voor ouderen. We vragen de My Home Party uitdrukkelijk om minderjarigen (-18 jaar) deze producten niet te laten testen. 
 • Geniet, maar drink met mate: de campagne is bedoeld om producten te leren kennen, ze door vrienden te laten testen en er een eerlijke mening over te vormen. Het is niet de bedoeling dat je alles voor jezelf houdt. 
 • Tijdens de campagne vermelden we het belang van verantwoord alcoholgebruik via campagnes van de overheid of uit de sector. 
 • De campagne-info over de My Home Party kan bijkomende eisen van het product/de klant omvatten die door de leden moeten worden opgevolgd en nageleefd 

Aanvullende Community Gedragscode inzake de creatie van online inhoud  

Van tijd tot tijd kan Onze Onderneming een Lid aantrekken om bepaalde taken uit te voeren en bepaald materiaal te creëren (samen de “Diensten”) namens een Klant. Wanneer een Lid wordt aangetrokken om Diensten te verstrekken voor een Klant, gaat het Lid hierbij akkoord met de volgende voorwaarden: 
  

 • Wees creatief – Alle door jou geproduceerde inhoud is 100% origineel en wordt geacht aan een hoge standaard te voldoen. Leden mogen geen inhoud (foto's, tekeningen, printklare inhoud enz.) van iemand anders kopen. Heb je een derde partij nodig om inhoud voor je te creëren, laat ons dat dan vooraf weten, zodat wij kunnen helpen bepalen wat gepast is en welk soort disclaimers je nodig hebt.  
 • Volg de aanwijzingen en wees verantwoordelijk: Leden moeten zich houden aan alle andere schriftelijke aanwijzingen die door Onze Onderneming worden verstrekt. De leden voeren de taken die in de campagne-instructies worden vermeld volledig uit binnen de verstrekte deadlines, inclusief eventuele correctieaanvragen. Als een lid niet in staat is zijn/haar verantwoordelijkheden na te komen, moet hij/zij dit onmiddellijk aan de campagnecontactpersoon of het verstrekte contactadres melden.  
 • Steel niet: We tolereren geen plagiaat of diefstal van foto's, video's of andere content. Voor onze leden geldt: ere wie ere toekomt.  
 • Steun andere community-leden: onze leden steunen elkaar door de inhoud van andere leden te delen en zich bij onze bedrijfskanalen aan te sluiten.   
 • Duurzame inhoud: leden worden geacht alle inhoud die voor ons netwerk is geproduceerd, openbaar zichtbaar te houden, met de campagnehashtags en de openbaarmakingen, gedurende een periode van minstens 90 dagen na de laatste betaling. Daarnaast moet, om FTC-compliant te blijven, de vereiste openbaarmaking intact blijven wanneer inhoud na afloop van deze periode op eender welke wijze wordt gewijzigd.  
 • Eigendom van de inhoud: Je mag geen werk aan andere influencers uitbesteden. Heb je bijdragers, dan moeten zij lid zijn van de community.  
 • Belangenconflicten: Het is de verantwoordelijkheid van de influencer om belangenconflicten te vermijden. Dit betekent dat hij/zij geen campagnes mag aanvaarden voor merken die rechtstreeks concurreren met een merk waarvoor hij/zij op dit moment of recent werkt of heeft gewerkt. Dit geldt voor campagnes binnen ons netwerk, binnen andere netwerken of reclamebureaus of rechtstreeks met het merk.  
 • Betaling gebeurt netto 30 dagen na de einddatum van de campagne, via overschrijving, ACH debit of PayPal.  
 • Nauwkeurigheid en deadline: Het Lid zal de Diensten naar beste kunnen uitvoeren. Gezien de aard van deze Diensten is het van cruciaal belang voor Onze Onderneming en de klanten van Onze Onderneming dat de Diensten volledig en nauwkeurig door het Lid worden uitgevoerd. Door een opdracht te aanvaarden, gaat het Lid ermee akkoord de Diensten volledig uit te voeren. Het Lid gaat ermee akkoord dat indien deze Diensten niet of onvolledig worden uitgevoerd, ongeacht of dit aan het Lid te wijten is, hij/zij niet voor de Diensten zal worden betaald. Leden worden geacht hun inhoud te controleren aan de hand van de aanwijzingen en eventuele e-mailupdates om te bevestigen dat het daarmee overeenstemt alvorens het voltooide werk in te dienen. Werk dat niet overeenstemt kan leiden tot niet-betaling of gedeeltelijke betaling. Voor werk dat na de deadline wordt geleverd (late inhoud), geldt een betalingsvermindering van €25 per dag.  
 • Het Lid erkent dat hij/zij geen werknemer is van Onze Onderneming en dat de enige relatie van het Lid tot Onze Onderneming die van een zelfstandig dienstverlener is. Het Lid heeft geen recht op dekking door, deelname aan of ontvangst van enig voordeel van eender welk(e) pensioen-, winstdelings-, aandelen-, bonus-, gezondheids-, hospitalisatie-, vakantie-, verzekerings-, werknemerscompensatie-, arbeidsongeschiktheids- of gelijkaardig(e) plan, overeenkomst of voordeel dat nu of later door Onze Onderneming wordt gehanteerd.  
 • Onze Onderneming zal geen belastingen betalen of inhouden namens ondergetekende.  
 • De Diensten zijn “Work Made for Hire” en zijn eigendom van Onze Onderneming en de Klant. De Klant heeft het recht de Diensten te gebruiken zonder vermelding van het project waarvoor het Lid is aangetrokken. Voor alle toekomstige reclame mag de Klant in alle media gebruikmaken van de Diensten, onder voorwaarde dat de Klant een vorm van redelijke toeschrijving aan het Lid hanteert. Daarnaast kan het in individuele gevallen zijn dat de Klant een extra beloning ontvangt van Onze Onderneming of van de Klant. 
 • Het Lid gaat ermee akkoord dat Onze Onderneming noch de Klant door het Lid aansprakelijk kan worden gesteld voor eender welke claim, schade, eis of aansprakelijkheid van eender welke aard, tegen Onze Onderneming of tegen de Klant als gevolg van de Diensten van het Lid.  
 • Het Lid heeft niet de autoriteit om Onze Onderneming of eender welke Klant aan eender welk contract te binden.  
 • Het Lid zal Onze Onderneming, haar Klanten, haar dochterondernemingen, ouderondernemingen, filialen en bestuurders, directeurs, agenten en werknemers verdedigen tegen, schadeloos stellen voor en vrijwaren van eender welke actie, kosten, claims, verliezen, uitgaven en/of schade, inclusief advocaatkosten, die voortkomen uit of op eender welke wijze samenhangen of samenvallen met de uitvoering van de Diensten.  
 • Indien het Lid enige vertrouwelijke en/of bedrijfseigen informatie ontvangt over Onze Onderneming of (een) Klant(en) van Onze Onderneming, zal het Lid deze informatie niet vrijgeven.  
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht eventueel geldende beginselen inzake strijdige wetten.  

Gegevens- en privacybeleid

Onze Onderneming houdt zich aan de wettelijke vereisten inzake privacybescherming en bekendmaking aan de autoriteiten inzake de verzameling van persoonsgegevens. Daaronder vallen het GDPR-beleid en de Europese richtlijnen. Wanneer je onze website gebruikt, wordt er diverse informatie verzameld. Dat gebeurt op verschillende pagina's en op verschillende momenten. Gelieve het onderstaande te lezen om te begrijpen welke gegevens worden verzameld en hoe Onze Onderneming ze gebruikt. Onze Onderneming is trouwens de enige eigenaar van deze informatie en kan deze informatie enkel anoniem bekendmaken aan klanten, gebruikers of derde partijen. Dat betekent dat we demografische of statistische informatie kunnen doorgeven, maar dat die informatie nooit rechtstreeks kan worden gekoppeld aan jouw persoonsgegevens of je persoonlijke account. Als je persoonsgegevens worden verwijderd, wordt je account ook afgesloten.. Lees het gedeelte 'Verwijdering van je account' voor meer details over hoe je je account af kan sluiten en wat er daarna met je informatie gebeurt. Wij verkopen, verhuren of delen deze persoonsgegevens niet aan of met derde partijen anders dan hierboven vermeld. We dragen je persoonsgegevens alleen over naar derde partijen als je daar jouw uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven (opt-in).

Gegevenstypes die we verzamelen en waarom we dat doen 

Gegevens die je ons verstrekt

Type 1. Gevoelige persoonsgegevens (accountinformatie): Tijdens de registratie op ons platform voer je persoonsgegevens zoals je naam, gender, e-mailadres, adres en geboortedatum in.  Dit zijn de details die je zeker in moet voeren om lid te worden van de community van The Insiders en het Insidersplatform te gebruiken. Deze informatie is nodig om ons platform te gebruiken en kan je op elk ogenblik op je profielpagina of in de instellingen wijzigen of verwijderen.

Type 2. Profielgegevens: Wij vragen je om meer gegevens om een beter idee te krijgen van je interesses, persoonlijke leven, beroepsleven enzovoort. Voorbeelden zijn je burgerlijke staat, aantal kinderen, belangstelling voor producten en online interesses. In sommige gevallen worden je betaalgegevens gevraagd en in je profiel verzameld. Lees het gedeelte ‘Betaalvoorwaarden’ voor meer informatie daarover. Deze informatie helpt ons om te begrijpen tot welke publiekscategorie je behoort, zodat je mee kan doen met relevante campagnes. Dat is nodig om deel te nemen aan de campagnes die we op ons platform aanbieden. Je kan deze informatie op elk ogenblik op je profielpagina of in de instellingen wijzigen of verwijderen.

Type 3. Ad hoc of campagne specifieke gegevens: Je kan kiezen om ons bijkomende persoonlijke informatie te bezorgen door deel te nemen aan enquêtes. Zo kunnen we je gebruikservaring op ons platform verbeteren. Deze informatie kan betrekking hebben op je interesses, activiteiten, opleidingsachtergrond, loopbaaninformatie, enzovoort. Dat is afhankelijk van de peilingen waaraan je deelneemt. 

Type 4. Gegevens en diensten van derden: Als je een website van een derde gebruikt (bv. Instagram, Facebook, Twitter, Google, enzovoort) om een link te volgen, verbinding te maken of je aan te melden, is het mogelijk dat de derde ons informatie stuurt over je registratie of je persoonlijke profiel op die dienst. Deze informatie varieert en wordt gecontroleerd door de derde dienst of door de toelatingen die je in je privacy-instellingen bij die dienst hebt gekozen.

Type 5.  Verstrekte inhoud: Alle gegevens en inhoud die je aan onze website verstrekt of die je instuurt, zoals meningen, mededelingen, foto's, video's of elke andere inhoud. Dat is een belangrijk element voor de zakelijke doeleinden van onze klanten. Mededelingen en berichten: Wanneer je deelneemt aan campagnes, alle blogposts in de community of alle informatie die op ons platform wordt weergegeven.

Gegevens die wij verzamelen

1.Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies bevatten informatie die een website tijdens het browsen op een pc opslaat, zoals je IP-locatie, taalvoorkeur enzovoort. Het gebruik van cookies is normaal en biedt tal van voordelen. Het maakt browsen eenvoudiger, omdat je voorkeuren worden opgeslagen terwijl je op het internet surft. Cookies zijn niet gekoppeld aan persoonlijke informatie en halen geen persoonsgegevens van je computer, behalve degene die je in het begin als cookies verstuurde. Onze Onderneming gebruikt cookies op onze website om het voor jou mogelijk te maken verschillende pagina's te bezoeken en ingelogd te blijven. Daarnaast kunnen cookies helpen om webpagina's te personaliseren en rekening te houden met de voorkeur van gebruikers. Je kunt cookies altijd controleren via het menu van je browser of het toestel dat je voor het browsen gebruikt. 

 

2.Logbestand

Onze Onderneming monitort bepaalde informatie, zoals het browsertype, de inlogtijd, het type software en andere gegevens om in onze analyses te gebruiken. Dat is alleen bedoeld om de structuur van onze website te verbeteren en bepaalde technische opties aan te bieden. Van deze informatie kan niets naar een lid worden herleid. De informatie is alleen van belang voor Onze Onderneming, wordt niet langer bewaard dan nodig en wordt regelmatig verwijderd. 

Gegevensbeveiliging

1. Je bent persoonlijk volledig verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid hun wachtwoord en accountinformatie. 

2. Onze Onderneming houdt nauw toezicht op alle persoonsgegevens die tijdens het registratieproces worden verstrekt, net als op alle aanvullende informatie die op diverse pagina's en diverse tijdstippen via onze website wordt verzameld. Dat doen we om data-inbreuken en misbruik te vermijden. Die informatie wordt zowel online (via inlognaam en wachtwoord) als offline beveiligd. De toegang tot de persoonsgegevens van onze leden is binnen onze kantoren beperkt. Alleen werknemers die deze informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren, krijgen tijdelijk toegang tot deze persoonsgegevens. Servers waarop persoonsgegevens worden opgeslagen, zijn ondergebracht in een beveiligde omgeving en worden professioneel onderhouden. Deze dienstverleners werken eveneens onder een streng veiligheidsbeleid en volgen de GDPR. We implementeren en updaten doorlopend administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om je informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Het internet is echter geen 100% veilige omgeving, zodat wij de veiligheid van de verzending of bewaring van je informatie niet kunnen garanderen. In het geval van een inbreuk in weerwil van onze strenge veiligheidsmaatregelen, maken wij het incident bekend en informeren wij onze leden binnen de 48 uur.

Eigendom en gebruik van je gegevens 

1. Onze onderneming is de enige eigenaar van alle informatie en gegevenstypes die je ons bezorgt. 

2. Wij delen je informatie niet met en verkopen of verhuren ze niet aan derden, behalve in de onderstaande situaties. 

3. Wanneer je aan campagnes deelneemt, moeten wij je informatie en/of producten (Insiders pack) naar het leverings- of thuisadres kunnen sturen dat je ons hebt doorgegeven. Deze informatie wordt met onze logistieke partners gedeeld. Die informatie zal niet langer worden bewaard dan de periode waarin ze nodig is. Om dat te verzekeren, werken we samen met logistieke partners die de wetten en richtlijnen van elk land waar ze actief zijn, naleven. In het geval van de EU-regio omvat dit de nieuwe wijzigingen van de GDPR.

4. Je aanvaardt dat alle inhoud (Type 5) die je op onze website verstrekt en instuurt, zoals meningen, recensies, blogposts, mededelingen, foto's, video's of elke andere inhoud, het exclusieve eigendom van Onze Onderneming wordt. Je doet afstand van je eigendom en rechten op deze inhoud en verleent Onze Onderneming uitdrukkelijk het globale en onbeperkte recht op het gebruik van deze gegevens op elk kanaal en in elk formaat. Onze Onderneming verwerft ook het recht om alle inhoud die je op onze website instuurt over te dragen, te verkopen of te verhuren.  

6. Alle gegevens, meningen, foto's, video's of andere inhoud kunnen worden gedeeld met onze klant voor de campagnes waaraan je deelneemt. Deze gegevens worden uitsluitend voor zakelijke doeleinden gedeeld en worden geaggregeerd. Dat betekent dat we geen gevoelige persoonsgegevens delen die kunnen worden gebruikt om een individuele deelnemer te identificeren. Herkenbare of persoonlijke informatie die je zelf vrijgeeft in foto's en/of video's, is je eigen verantwoordelijkheid; ze zal aan onze klant worden doorgegeven en/of zichtbaar zijn op onze website.   

7. Persoonsgegevens mogen alleen met de uitdrukkelijke toestemming van het lid aan derde partijen worden overgedragen (opt-in). Je aanvaardt de voorwaarden van deze opt-in.

Toegankelijkheid van je gegevens 

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) heb je het recht op inzage in en rectificatie, overdracht en wissing van je gegevens. Wij bewaren je gegevens tot je account wordt verwijderd (zie het gedeelte Verwijdering van je account). Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking van je gegevens en ze te beperken. Dit omvat de toegang tot je accountinformatie en profielgegevens. In je persoonlijke dashboardinstellingen kun je je gegevens op elk ogenblik raadplegen, bekijken en wijzigen.

E-mails en opt-ins

Leden krijgen de optie om geen e-mail van The Insiders te ontvangen (opt-out). In dat geval zijn de kansen om aan een campagne deel te nemen een stuk kleiner, omdat we je niet altijd op de hoogte kunnen houden. We sturen alle nieuwe leden een welkomstmail om hun login en wachtwoord te controleren. Leden waarmee we via e-mail contact mogen opnemen (opt-in), zullen van tijd tot tijd e-mails ontvangen met nieuws, updates over nieuwe of lopende campagnes, beloningen, respons op rapporten of andere interessante feiten die bij The Insiders plaatsvinden. 

Site- en serviceaankondigingen

In uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat Onze Onderneming een e-mail naar alle leden of naar specifieke leden moet sturen om belangrijke aankondigingen te doen inzake de The Insiders-site of servicewijzigingen. Voor deze bekendmakingen is opt-out niet mogelijk. Zulke bekendmakingen zullen eerst online worden geplaatst. We behouden het recht voor om leden te contacteren om fouten in hun account te corrigeren of om informatie te vragen die cruciaal is voor The Insiders.

Verwijdering van je account

Zowel de leden als Onze Onderneming kunnen de dienst op elk moment beëindigen. Onze Onderneming kan door een lid of door derde partijen niet aansprakelijk worden gesteld voor de sluiting van een account. Je erkent dat je na het verwijderen van je account geen toegang meer zult hebben en dat je gevoelige persoonsgegevens (accountgegevens) verwijderd zullen zijn. De account kan op geen enkele manier worden hersteld en je aanvaardt dat je alle mogelijke aan je account verbonden rechten verliest. Onze Onderneming zal vanaf dat ogenblik op geen enkele wijze tegenover jou aansprakelijk zijn. Je kunt je account verwijderen door op de website naar 'Mijn profiel' te gaan en op de optie 'Account verwijderen' te klikken: 

1. Wij verwijderen je gevoelige persoonsgegevens (type 1 - accountinformatie) en je profielgegevens (type 2 - betaalinformatie) en verwerken je gegevens niet langer. Je zult geen mededelingen van Onze Onderneming meer ontvangen.

2. Bepaalde gegevens blijven voor zakelijke doeleinden bewaard, maar uitsluitend op een geaggregeerd niveau, zodat ze niet kunnen worden gebruikt om je als individueel lid te identificeren.  Onze klanten eisen de bewaring van deze gegevens, die uitsluitend bedoeld zijn voor (geaggregeerde) analyses op het niveau van een campagne of van de klant. Deze gegevens zijn niet-gevoelige persoonsgegevens zoals campagnegegevens en gegevens van derden (type 3 en 4). 

3. Inhoud: alle inhoud (type 5) die je verstrekt, wordt het exclusieve eigendom van Onze Onderneming (zie het gedeelte: Eigendom en gebruik van je gegevens) en kan zichtbaar blijven op onze website of op elk ander kanaal, in elke mogelijke vorm. Dit omvat blogposts, meningen, foto's of andere inhoud die je hebt verstrekt.  

Betaalvoorwaarden 

Sommige van onze campagnes stellen je betaalinformatie als voorwaarde om te kunnen deelnemen. Wanneer je betaalgegevens aan je profiel toevoegt (zie het gedeelte Gegevenstypes), kun je ze op elk ogenblik via je profielinstellingen wijzigen of verwijderen. Voor je betaalgegevens voor een campagne verstrekt, moet je de deelnemingsvoorwaarden van die campagne lezen en aanvaarden.

Onze Onderneming werkt met globale betaalgateways van derden, die veilige transacties (volgens de industrienormen) mogelijk maken. Er worden ook andere veiligheidsmaatregelen genomen om te verzekeren dat de betaalinformatie wordt versleuteld. Dit betekent dat je kredietkaart-, debetkaart- en online-bankinggegevens altijd veilig zijn. Onze Onderneming heeft geen directe toegang tot deze betaalinformatie en wij bewaren ze niet in onze databank. 

 

Toegelaten beperkt gebruik van informatie en materiaal  

Je mag uitsluitend gebruikmaken van deze Website zoals vermeld in dit Gebruiks- en Privacybeleid. Verder ga je ermee akkoord dat (1) je geen enkel onderdeel van de Website via eender welk medium zult verspreiden, met uitzondering van het feit dat je een link naar de Website en het Materiaal kunt verstrekken op andere websites of in e-mails waarin of waarop je het Materiaal of de Website bespreekt of becommentarieert; (2) je het Materiaal alleen mag kopiëren voor je eigen niet-commerciële en informatiedoeleinden; (3) je geen enkel onderdeel van de Website zult veranderen of wijzigen; (4) je alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechtelijke vermeldingen intact laat; (5) je dit Materiaal niet zult wijzigen, bewerken of inkorten, maar het mag samenvatten; (6) je dit materiaal niet zult gebruiken om iemand te bespotten, vernederen, bedreigen, belasteren, pesten of ergeren; en (7) je schriftelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van de Onderneming zult aanvragen en ontvangen voorafgaand aan eender welk ander gebruik van dit Materiaal buiten het hier vermelde toepassingsgebied. Onze Onderneming is niet verantwoordelijk voor aantasting van of schade aan de computer van eender welke persoon in verband met of als gevolg van het downloaden of afdrukken van materiaal van, of het gebruik van, deze Website.  

Het Materiaal en de inhoud van de Website kan kunst, documenten, afbeeldingen, informatie en andere materialen bevatten die geen eigendom zijn van ons, zoals foto's, illustraties, clipart, filmclips, muziekpassages, audiotracks of geluidseffecten, of de namen, handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's of aanduidingen van licentiegevers of andere derde partijen. Eender welk gebruik van eender van deze materialen kan door die derde partij streng verboden zijn tenzij deze derde partij voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.  

Verzamelde informatie wordt geaggregeerd gebruikt om het bereik en de effectiviteit van leden/groepen te bepalen. Verder behouden Onze Onderneming en haar partners zich het recht voor gebruik te maken van API-verbindingen om het uitgebreide bereik en de invloed op eventuele/alle verbonden externe netwerken te bepalen. Alle verzamelde individuele informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd en zal nooit worden openbaargemaakt. Alle statistieken en bereikgegevens zullen alleen globaal of anoniem openbaar worden gedeeld.  

Ongeoorloofd of verboden gebruik van deze Website of het Materiaal kan de overtreder blootstellen aan burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke vervolging onder de toepasselijke federale en staatswetten.  

Antispam  

Je gaat ermee akkoord dat je de Website niet zult gebruiken om ongewenste e-mail te verkrijgen en versturen. 

Aansprakelijkheid
 

Onze Onderneming is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik – of de onmogelijkheid van het gebruik – van de website. Onze Onderneming is niet verantwoordelijk voor het materiaal dat op onze website wordt geplaatst. Wel houden we onze website nauwlettend in het oog voor het geval dat racistische, discriminerende, agressieve of andere opmerkingen op de website worden geplaatst die directe of indirecte schade kunnen veroorzaken aan The Insiders, de leden of derde partijen. Zulke opmerkingen zullen dan ook van de website worden verwijderd. Indien onze website links bevat waarop kan worden geklikt om naar de websites van andere ondernemingen te gaan, is de inhoud van die sites door Onze Onderneming gecontroleerd op het moment dat de link is aangebracht. We controleren deze inhoud evenwel niet continu; de inhoud kan wijzigen zonder ons medeweten of onze instemming. Daarom kan Onze Onderneming niet garanderen dat de inhoud van die websites overeenstemt met de wettelijke vereisten en kan Onze Onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze sites. Uitsluitend de partij die de website distribueert is aansprakelijk, niet de partij die in een link naar de site verwijst. Dit geldt ook voor links die door leden op blogs of andere pagina's van de website worden geplaatst. 

Productaansprakelijkheid
 

Onze Onderneming is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik – of de onmogelijkheid van het gebruik – van producten. Als tussenpartij tussen onze consumenten en onze klanten zijn wij niet aansprakelijk voor de geteste producten zelf op het vlak van de ervaring, defecten, garanties of ander directe of indirecte schade, aangezien dit rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de fabrikant valt. Hetzelfde geldt voor alle uitgevoerde vereiste technische, chemische, medische, farmaceutische of andere tests / onderzoeken / analyses van het testproduct. Onze Onderneming is tegenover deelnemende leden op geen enkele wijze aansprakelijk voor het productgebruik en de leden zullen geen claims indienen tegen de Onderneming, aangesloten ondernemingen of werknemers. Het is de verantwoordelijkheid van de leden zelf om alle door de fabrikant verstrekte informatie nauwkeurig te lezen en het product correct en op eigen risico te gebruiken. Onze Onderneming is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging of onvermogen tot levering van de beloofde goederen. Onze Onderneming kan producten op eender welk moment terugtrekken of de campagnevoorwaarden voor deelname wijzigen.  

Lidmaatschapspunten 

In het geval dat lidmaatschapspunten beschikbaar zijn op de site, hebben deze punten geen waarde, kunnen ze niet voor geld worden ingewisseld en zijn ze niet overdraagbaar. De punten zijn alleen bedoeld om de kans op selectie voor een campagne te vergroten. Het aantal voor een activiteit toegekende punten wordt op de website vermeld. Dit aantal kan variëren en wordt op individuele basis door Onze Onderneming bepaald. Onze Onderneming behoudt zich steeds het recht voor de waarde van de punten te wijzigen, uit te breiden of verlagen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan de leden.  

Geldigheid van de Gebruiksvoorwaarden 

Indien de bovenvermelde voorwaarden niet langer of niet langer volledig overeenstemmen met de huidige of toekomstige regelgeving, blijven alle andere voorwaarden van kracht. Bij de aanmaak van een Insiders-account bevestigen de leden dat ze de voorwaarden van dit Gebruiks- en Privacybeleid hebben gelezen en aanvaard. Leden hebben op elk moment het recht om bovenvermelde voorwaarden niet te aanvaarden, gewoon door hun account te sluiten. Alle persoonlijke gegevens zullen vervolgens worden verwijderd. Onze Onderneming behoudt zich het recht voor de voorwaarden van dit Gebruiks- en Privacybeleid te wijzigen indien nodig. In dat geval zullen de leden worden gevraagd de voorwaarden te lezen en er opnieuw mee akkoord te gaan. 

Afwijzing van garanties  

DE INFORMATIE VAN OF VIA DE WEBSITE WORDT VERSTREKT “IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDT” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE WAARBORGEN WORDEN AFGEWEZEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE AFWIJZING VAN ENIGE GEÏMPLICEERDE WAARBORG VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). DE INFORMATIE EN DIENSTEN KUNNEN BUGS, FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN OMVATTEN. WIJ EN ONZE AANGESLOTEN PARTIJEN HEBBEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR JE GEBRUIK VAN EENDER WELKE INFORMATIE OF DIENST. IN HET BIJZONDER, MAAR NIET IN BEPERKENDE ZIN, ZIJN WIJ EN ONZE AANGESLOTEN PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE WEGENS VERLIES VAN ZAKEN, WINSTDERVING, GESCHILLEN OF DERGELIJKE), HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACTBREUK, INBREUK OP DE GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN VERWITTIGD INZAKE DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. BOVENVERMELDE ONTKENNINGEN VAN SCHADEVERGOEDING ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE AFSPRAAK TUSSEN ONS. DEZE WEBSITE EN DE INFORMATIE ZOUDEN ZONDER ZULKE BEPERKINGEN NIET WORDEN VERSTREKT. GEEN ENKEL ADVIES EN GEEN ENKELE INFORMATIE, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE VIA DE WEBSITE VAN ONS IS ONTVANGEN, ZAL ENIGE GARANTIE, REPRESENTATIE OF WAARBORG SCHEPPEN DIE NIET EXPLICIET IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD. 

Forum; Toepasselijk recht  

JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE ACTIES OF PROCEDURES DIE DIRECT OF INDIRECT UIT DEZE OVEREENKOMST VOORTKOMEN, OF UIT JE GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF VAN PROEFSTALEN OF PRODUCTEN DIE JE DOOR DIT GEBRUIK HEBT VERKREGEN, ZULLEN WORDEN GEPROCEDEERD IN DE ARONDISSEMENTSRECHTBANK VAN OOSTERHOUT, NEDERLAND, OF HET GELDENDE GERECHTSHOF ONDER NEDERLANDS RECHT. JE ONDERWERPT JE EXPLICIET EN GAAT EXPLICIET VOORAF AKKOORD MET DIE JURISDICTIE IN EENDERE WELKE ACTIE OF PROCEDURE BIJ EENDER WELKE VAN DEZE RECHTBANKEN, EN DOET AFSTAND VAN ENIGE CLAIM DAT BELGIË EN HET BELGISCH RECHT EEN ONGESCHIKT OF ONGEPAST FORUM VORMEN OP BASIS VAN GEBREK AAN FORUM.

Ken jij een geweldige party planner?

Maak My Home Party mee bekend!
Nodig je vrienden uit !
Maak My Home Party mee bekend!